ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ        ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                  ΤΟ  ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ   «ΜΟΝΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΑ» Στή σημερινή εὐαγγελική περικοπή ὁ Κύριος διηγεῖται τήν παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου. «Ἄφρων» στήν Ἁγία Γραφή χαρακτηρίζεται ἀφ” ἑνός ἐκεῖνος πού στρέφει τά νῶ Περισσότερα...