ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ        ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                           ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ «ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΩΣΗ» Ὑπήρξαν στήν ἀρχαιότητα σοφοί διαφόρων λαῶν πού εἶπαν: «Μὴν κάνεις ὅ,τι δὲν θέλεις νὰ σοῦ κάνουν οἱ ἄλλοι». Σ’ αὐτὴν τὴν ἀρχὴ εἶχαν δεῖ τὸ κλειδὶ γιὰ μιὰ Περισσότερα...