Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό Τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως     Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Εἰσερχόμεθα σύν Θεῷ στήν θερινή περίοδο, τήν ὡραιότερη περίοδο τοῦ χρόνου, ὅπως χαρακτηριστικά ἐπισημαίνει ὁ προφητάνακτας Δαβίδ: «Σύ ἐποίησας πάντα τά ὡραῖα τῆς γῆς, θέρος καί ἔαρ σύ ἔπ Περισσότερα...