Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 201η ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2017    Πρὸς τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως   Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος, ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας. Μήνυμα χαρᾶς, αὔρα ζωῆς, ἐλ Περισσότερα...