ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 198η ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2016 Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό Τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως   Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Χριστός γεννᾶται δοξάσατε, Χριστός ἐπί γῆς ὑψώθητε. Ἀξιωνόμαστε ἀκόμα μία φορά στό διάβα τῆς ἐπιγείου ζωῆς μας νά γιορτάζουμε τήν ἐνανθρώπιση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Περισσότερα...