Πρὸς τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως   Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Χριστὸς Ἀνέστη! Ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης ἀνέτειλε μέσα ἀπὸ τὸν τάφο καὶ φώτισε ὁλόκληρη τὴν πλάση. Εἶναι παράδοση ἀρχαία στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὸ χρυσόδετο Εὐαγγέλιο, ποὺ βρίσκεται πάνω στὴν Περισσότερα...