Πρὸς τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως   Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Κατά τήν ἡμέρα τῆς Εἰσόδου τοῦ Κυρίου μας στά Ἱεροσόλυμα σείστηκε ὁ τόπος ἀπό τήν ὑποδοχή πού τοῦ ἐπεφύλαξε ὁ λαός. Ἄνθρωποι κάθε ἡλικίας καί κοινωνικῆς τάξεως, ἀκόμη καί μικρά παιδιά «ἐξῆλθ Περισσότερα...