ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 191η πρωτοχρονια 2016   Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως   Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ζοῦμε σήμερα τήν ἀνατολή μιᾶς νέας χρονικῆς περιόδου, τοῦ ἔτους 2016. Ζητοῦμε ἀπό τόν Θεό νά εὐλογήσει τήν εἴσοδο στόν νέο Ἐνιαυτό τῆς Περισσότερα...