Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 190η ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2015   Πρὸς τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, «Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε, Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε, Χριστὸς ἐπὶ γῆς ὑψώθητε». Μέγα καὶ παράδοξο θαῦμα τελεσιουργεῖται σήμερα. Ὁ οὐρανὸς ἀνοίγε Περισσότερα...