Ε Γ Κ Υ Κ Λ ΙΟ Σ  188η     Θέμα: «Ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ Πολιούχου τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου».   Πρός Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως   Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ «ἐν ὕμνοις καί ὠδαῖ Περισσότερα...