Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 185η ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2015    Πρὸς τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως   Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Ὁ ἀναστὰς Κύριος, ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης ἀνέτειλε σήμερα καὶ ὁλόκληρη τὴν πλάση ἐφώτισε. Ἀναστήθηκε ὁ Χριστὸς καὶ ἐλευθέρωσε τὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν Περισσότερα...