Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 184η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2015    Πρὸς τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως   Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Ὑπάρχει μιὰ λαϊκὴ παράδοση ποὺ λέει ὅτι τὸ ἀηδόνι ὅταν εἶναι πληγωμένο κελαηδεῖ πιὸ γλυκά. Ὁ Χριστὸς ἀνεβασμένος πάνω στὸ Σταυρὸ γιὰ τὴ σωτηρί Περισσότερα...