Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας

- Προσφέρουν δωρεάν Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από ομάδα επιστημόνων

( γιατρός , νοσηλευτής , κοινωνική λειτουργός , επισκέπτριες υγείας ).

- εξυπηρετούν τους δημότες Ξάνθης που είναι εγγεγραμένοι στην Τ.ΟΜ.Υ.

- πραγματοποιούν δράσεις σε ομάδες και φορείς του πληθυσμού σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες

δημόσιας υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Η 1η Τ.ΟΜ.Υ Ξάνθης βρίσκεται επί της οδού Θεοδώρου Δούκα δίπλα στο ΚΕΦΙΑΠ (στα γήπεδα του τένις )

και λειτουργεί από τις 7:00 πμ ως τις 15:00 μμ. Η εγγραφή στην Τ.ΟΜ.Υ γίνεται στα γραφεία της Υπηρεσίας και τα δικαιολογητικά είναι :

- φωτοαντίγραφο ταυτότητας

- φωτοαντίγραφο απόδειξης μόνιμης κατοικίας και ΑΜΚΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες εγγραφής επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο : 2541352123