Γίνεται γνωστό ὅτι τήν Παρασκευή 24 Νοεμβρίου ἐ.ἔ. πραγματοποιήθηκε στήν Ἀθήνα, συνάντηση τῶν Μητροπολιτῶν τῆς Θράκης Διδυμοτείχου καί Ὀρεστιάδος κ. Δαμασκηνοῦ, Ἀλεξανδρουπόλεως καί Τραϊανουπόλεως κ. Ἀνθίμου, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος καί Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ. Παντελεήμονος μέ τόν Ὑπουργό Παιδείας Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντῖνο Γαβρόγλου ὅπου συζητήθηκαν τόσο θέματα ἐθνικῆς σημασίας ὅσο καί ἀμέσου ἐνδιαφέροντος γιά τήν Θράκη.

Στήν συζήτηση, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα σέ ἰδιαίτερα καλό κλίμα, ὁ Ὑπουργός συνεχάρη τούς Μητροπολίτες γιά τήν κοινή δήλωσή τους στήν ὁποία προέβησαν ἐν ὄψει τοῦ Περιφερειακοῦ Συνεδρίου Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης καί τῆς ἐκεῖ παρουσίας τοῦ Πρωθυπουργοῦ.

Οἱ τέσσερεις Ἐπίσκοποι μετέφεραν στόν Ὑπουργό τίς ἀντιδράσεις γονέων καί ἐκπαιδευτικῶν ἀναφορικά μέ τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί τόν τρόπο διδασκαλίας του στά σχολεῖα τῆς χώρας μας καί ὁ κ. Γαβρόγλου ἀνέφερε ὅτι ἡ διδασκαλία ἐφαρμόζεται πιλοτικά γιά τό τρέχον σχολικό ἔτος.

Στοὐς ἐκπαιδευτικούς δίδεται ἡ εὐχέρεια γιά μεγαλύτερη ἐμβάθυνση καί ἔμφαση στήν Ὀρθόδοξη πίστη καί παράδοση, ἐνώ στό τέλος τῆς τρέχουσας σχολικῆς χρονιᾶς ἔπειτα ἀπό τίς παρατηρήσεις τῶν διδασκόντων ἐκπαιδευτικῶν τῆς Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας τό περιεχόμενο τοῦ μαθήματος θά ἐπανεξεταστεῖ.

Οἱ Μητροπολίτες ὑπενθύμισαν στόν κ. Ὑπουργό τήν ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ Ἰουνίου ἐ.ἔ. νά παραμείνει τό μάθημα ὑποχρεωτικό, νά μή μειωθοῦν οἱ ὥρες διδασκαλίας του καί τό μάθημα νά ἔχει ὀρθόδοξο προσανατολισμό.

Γιά τό θέμα τῆς Σαρίας, τοῦ Μουσουλμανικοῦ Ἱεροδικαίου καί τῶν δικαστικῶν ἁρμοδιοτήτων τοῦ Μουφτή, μεταφέρθηκε στόν κ. Γαβρόγλου ἡ κοινή θέση γιά τήν διατήρησή της ὄχι ὡς ὑποχρέωση ἀλλά ὡς ἐλεύθερη ἐπιλογή, διατηρῶντας ἀπό τήν μία τήν δικαιοδοσία τοῦ ἑκάστοτε Μουφτῆ ἀλλά καί ἐξασφαλίζοντας τήν δυνατότητα προσφυγῆς τῶν Μουσουλμάνων στά ἁρμόδια δικαστικά ὄργανα, ὥστε νά ἐλέγχονται καί τυχόν παραβιάσεις τοῦ Συντάγματος.

Σχετικά μέ τήν κοινή δήλωση τῶν Μητροπολιτῶν εἰπώθηκε ὅτι στήν Θράκη ὁ κάθε ἕνας εἶναι εὐπρόσδεκτος μέ τήν ὑποχρέωση νά τηροῦνται οἱ προϋποθέσεις τίς φιλοξενίας, οἱ νόμοι τοῦ Κράτους καί οἱ Διεθνεῖς Συνθῆκες καί Συμβάσεις.

Τέλος, οἱ Μητροπολίτες μετέφεραν στόν κ. Ὑπουργό τήν ἀγωνία καί ἔντονη ἀνησυχία τους γιά τίς ἀρνητικές διαστάσεις πού ἤδη ἔχει λάβει τό δημογραφικό πρόβλημα σέ ὁλόκληρη τήν Θράκη καθώς καί τά ὑψηλά ποσοστά ἀνεργίας, τά ὑψηλότερα τῆς χώρας, τά ὁποῖα καταγράφονται στήν περιοχή μας.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ