Πρὸς

Τὴν Ὁμάδα Ρομποτικῆς

Τοῦ 1ου Γενικοῦ Λυκείου Ξάνθης

Ἐνταῦθα

 

Ἀγαπητά μου παιδιά,

            Γιὰ τὴν παγκόσμια ἐπιτυχία σας στὴν Ὀλυμπιάδα Ἐκπαιδευτικῆς Ρομποτικῆς καὶ τὴν ἐπάξια ἐκπροσώπηση τῆς Πατρίδας μας ἐκφράζω ἀπὸ καρδίας τὰ θερμά μου συγχαρητήρια.

Ἡ ἐπίδοσή σας, τὸ ταλέντο, ὁ μόχθος σας, ἀλλὰ καὶ ἡ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου καθοδήγηση ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνο καθηγητὴ κ. Ἀθανάσιο Μπαλαφούτη, μᾶς κάνει ὅλους ὑπερήφανους.

Ἀποδείξατε γιὰ μιὰ ἀκόμα φορὰ ὅτι τίποτε στὴ ζωὴ δὲν χαρίζεται, ἀλλὰ κατακτιέται μὲ κόπο, ἀγῶνες καὶ θυσίες.

Εἶχα τὴν εὐκαιρία νὰ σᾶς γνωρίσω ἀπὸ κοντὰ καὶ εἶδα στὰ πρόσωπά σας τὴ σεμνότητα, ἀλλὰ καὶ τὸ πάθος γιὰ δημιουργικὴ ἐργασία καὶ εἶμαι ἀπόλυτα βέβαιος ὅτι μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ

συμπαράσταση τῶν δασκάλων καὶ τῶν οἰκογενειῶν σας θὰ μᾶς κάνετε καὶ στὸ μέλλον ὑπερήφανους.

Εὔχομαι τὴν ἀπὸ Θεοῦ ἐνίσχυση γιὰ κάθε ἐπιτυχία στὴ ζωή σας.

Μετ’ εὐχῶν καὶ τιμῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ