Κυριακή 09-02-2014                 Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐλευθε-

ΩΡΑ: 07:00-10:30                        ρίου Ξάνθης.

 

ΩΡΑ: 18:00-19:30                        Μέγας Ἑσπερινός εἰς τό πανηγυρίζον Ἱερόν Πα-

                                                           ρεκκλήσιον Ἁγίων Χαραλάμπους καί Παντελεή-

                                                           μονος Σταθμοῦ Ξάνθης.        

 

Δευτέρα 10-02-2014                   Θεία Λειτουργία εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν

ΩΡΑ: 07:00-10:30                        Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Σελίνου.

 

ΩΡΑ: 18:00-20:00                         Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν  

                                                           Ναόν Ἁγίου Βλασίου Ξάνθης.

 

Τρίτη 11-2-2014                          Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν

ΩΡΑ: 07:00-10:30                       Ναόν Ἁγίου Βλασίου Ξάνθης.

 

ΩΡΑ:  17:00                                 Ὑποδοχή λειψάνων τῶν Νεοφανῶν Μαρτύρων

                                                          Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης εἰς τόν

                                                          ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν τῆς πόλεώς μας.

 

                 ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ