Σάββατο 03-12-2016         Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Πολυκάρ-

ΩΡΑ: 07:00-10:30             που τῆς Μονάδος Φροντίδος Ἡλικιωμένων (δρόμος πρός  οἰκισμό Σιρόκο).

Τετραετές Μνημόσυνο τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρί-

του Πολυκάρπου Δημητριάδη.

 

ΩΡΑ: 18:00-19:30                            Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου

Γεωργίου Δ΄Σ.Σ. ἐπι τῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Μεγαλο-

Μάρτυρος Βαρβάρας, προστάτιδος τοῦ Πυροβολικοῦ.

 

Κυριακή 04-12-2016          Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἀκαθίστου

ΩΡΑ: 07:00 – 10:30               Ὕμνου Ξάνθης.

 

ΩΡΑ: 11:00                                    Δοξολογία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πυροβολικοῦ εἰς τόν                                 

                                                                          Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Δ΄Σ.Σ.

 

ΩΡΑ: 18:00-19:30                            Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό

                                                                    Ναό Ἁγίου Σάββα Νέας Μορσίνης.

 

Δευτέρα 05-12-2016          Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό

ΩΡΑ: 07:00 – 10:30               Ἁγίου Σάββα Νέας Μορσίνης.

 

ΩΡΑ: 18:00-19:30                            Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό 

                                                                      Ναό Ἁγίου Νικολάου Ξάνθης.

                                               

Τρίτη 06-12-2016                 Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό

ΩΡΑ: 07:00-10:30                       Ἁγίου Νικολάου Ξάνθης.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ