ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

   «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

 

 

 

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

 

 

Γνωστοποιεῖται ὅτι ἐπίκειται ἡ ἔναρξη τῆς λειτουργίας τῆς Μονάδας Ἀνοιχτῆς Φροντίδας Ἡλικιωμένων πού εὑρίσκεται στήν διασταύρωση πρός Σιρόκο. Στήν παροῦσα φάση λειτουργίας της, θά διατεθοῦν 20 κλίνες γιά συνανθρώπους μας πού θά ἐνταχθοῦν στήν κανονική καθημερινή φιλοξενία καί 5 γιά συνανθρώπους μας πού θά φιλοξενοῦνται μόνο γιά μία ἡμέρα.

Στή Μονάδα θά γίνονται δεκτοί γιά φιλοξενία ἀπό τίς 10:00 τό πρωί μέχρι τίς 16:00 τό ἀπόγευμα, ἄποροι καί ἐγκαταλελειμμένοι ἡλικιωμένοι ἄνθρωποι, ἡλικιωμένοι πού ἀντιμετωπίζουν οἰκονομικά προβλήματα καί δέν ἔχουν οἰκογενειακή στήριξη καί, ἡλικιωμένοι πού δέν ἀντιμετωπίζουν οἰκονομικά προβλήματα ἀλλά δέν ἔχουν πλήρη οἰκογενειακή στήριξη.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά ἀπευθυνθοῦν στίς ἐνορίες τους γιά νά παραλάβουν ἔντυπο αἰτήσεως θά πρέπει νά συμπληρώσουν τήν σχετική Αἴτηση Φιλοξενίας στή Μονάδα, πού θά βροῦν στίς ἐνορίες τους μέχρι καί τήν 1η Δεκεμβρίου 2015, προσκομίζοντας καί ἕνα φωτοαντίγραφο τῆς ταυτότητάς τους.

Οἱ αἰτήσεις θά συγκεντρωθοῦν καί θά ἐξεταστοῦν ἀπό τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Μονάδας ὥστε νά ἐπιλεγοῦν γιά φιλοξενία συνάνθρωποί μας πού ἐμπίπτουν στίς ὡς ἄνω ἀναφερθεῖσες κατηγορίες.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ