Εφημέριοι : Αρχιμ.Ιωακείμ Μούκανος. Γεώργιος Αναγνωστόπουλος. Διακ.Θεόφιλος Γκαράνης.
Διεύθυνση: Πλατεία Μητροπόλεως.
Τηλέφωνα: 2541023360
e-mail:
website: