Εφημέριοι : Αρχιμ. Άνθιμος Κωσταράκης. Στέφανος Τρασανίδης.Γεωργ. Παναγιόπουλος.,Διακ. Χρυσ.Φουτσιτζής.

Διεύθυνση:
Τηλέφωνα:2541022095
e-mail:
website: