Πρώτη ἡμέρα τῆς ἱεροαποδημίας τοῦ Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου Ξάνθης καὶ Περιθεωρίου κ.κ.Παντελεήμονος στὴν φιλόξενη χώρα τοῦ Congo, κατόπιν Πατριαρχικῆς εὐλογίας τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καὶ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου. Ὁ Σεβασμιώτατος έπικεφαλὴς ὁμάδος συνεργατῶν τοῦ γραφείου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς ἐπισκέπτεται τὸ Congo προκειμένου νὰ ἐπισκεφθῆ τὸ δημοτικὸ σχολεῖο ποὺ ἀνήγειρε στὸ χωριὸ Mikalayi στὴν περιοχὴ τῆς Κανάγκα ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ξάνθης.

Σήμερα Πέμπτη συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν ποιμενάρχη, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κινσάσας κ. Νικηφόρο, ἐπισκέφθηκαν τὴν ἐνορία τοῦ Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου καὶ στὴν συνέχεια τὴν παραπλεύρως στεγαζόμενη Πανεπιστημιακὴ σχολὴ Πληροφορικῆς τοῦ Ὀρθοδόξου Πανεπιστημίου τοῦ Congo. Κατόπιν εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ εὐλογήσει τὰ παιδιά, τοὺς δασκάλους καὶ καθηγητὲς καὶ τοὺς παρόντας γονεῖς τοῦ ἑξαταξίου Δημοτικοῦ σχολείου καὶ τοῦ Γυμνασίου καὶ Λυκείου. Τὸ σχολεῖο «Ἅγιος Μᾶρκος»,δωρεὰ τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Κινσάσας, λειτουργεῖ μὲ τὴν εὐθύνη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κινσάσας καὶ φιλοξενεῖ 1100 μαθητὰς.

Αὔριο Παρασκευὴ 19 Φεβρουαρίου θὰ ἐπισκεφθῆ τὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ὀρθοδόξου Πανεπιστημίου «Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης»γιὰ νὰ ὁμιλήσει εἰς τοὺς φοιτητὰς καὶ νὰ παρακαθήσει στὴν μεσημβρινὴ τράπεζα. Ὁ Σεβασμιώτατος θὰ ἀπευθύνει χαιρετισμὸ καὶ ἐποικοδομητικοὺς λόγους μέσω τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ «Ἡ Φωνὴ τῆς Όρθοδοξίας» ποὺ στεγάζεται στὶς ἐγκαταστάσεις τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς.