Πρὸς

τὸν Διευθυντὴ τοῦ Ἐμπορικοῦ Κέντρου

«Flamingo» κ. Γεώργιο Μπάμπουρα

Ἐνταῦθα

 

Κύριε Διευθυντά,

Εἰς τὰ πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς μέριμνας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως σᾶς ἀπέστειλα πρὸς ἐνημέρωσή σας καὶ ἐγρήγορση τῆς εὐαισθησίας σας τὴν ὑπ’ ἀριθμὸν πρωτ. 604/28-08-2015 ἐπιστολή. Ἐκεῖ σᾶς ἐξέφραζα τὴν παράκληση νὰ σεβαστεῖτε τὴν θεσμοθετημένη ἀργία τοῦ Πολιούχου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τιμίου Προδρόμου στὶς 29 Αὐγούστου καὶ νὰ συμμετάσχετε τοιουτοτρόπως, ὡς δραστηριοποιούμενοι ἐμπορικὰ στὴν περιοχή, στὸ σεβασμὸ ποὺ ἀποδίδει ὁ πιστὸς λαὸς τῆς Μητροπόλεως στὴν ἑορτή.

Μάλιστα, γιὰ νὰ ἔχω τὴ βεβαιότητα ὅτι ἐνημερωθήκατε, ἀπέστειλα ἐπιτυχῶς τὴν ἐπιστολὴ σὲ δύο διαφορετικοὺς ἀριθμοὺς fax τοῦ Ἐμπορικοῦ σας Κέντρου. Προτιμήσατε διὰ τῆς ἀπόλυτης σιωπῆς νὰ ἀγνοήσετε τὴν πατρική μου παραίνεση καὶ νὰ λειτουργήσετε κανονικὰ τὴν ἡμέρα τῆς θρησκευτικῆς ἀργίας, προκαλώντας ἕναν κυκεῶνα ἀντιδράσεων ἀπὸ τὴν τοπικὴ κοινωνία. Σᾶς ὑπενθυμίζω τὰ δημοσιεύματα τοῦ τοπικοῦ τύπου τῆς παρελθούσης ἑβδομάδος, τὰ ὁποῖα στηλιτεύουν τὴν ὑπεροπτικὴ συμπεριφορὰ τῶν ἰθυνόντων τοῦ Flamingo,            Γνωρίζω τὰ θρυλούμενα ἀντεπιχειρήματα:

●          ὅτι εἶστε νομικῶς καλυμμένοι, διότι τὸ Flamingo ὑπάγεται στὴ δικαιοδοσία τοῦ Δήμου Ἀβδήρων, ὅπου δὲν ἰσχύει ἡ ἀργία,

●          ὅτι στὸ Ἐμπορικὸ Κέντρο φιλοξενοῦνται πολλὰ καταστήματα, πολυεθνικῶν κυρίως ἑταιρειῶν, οἱ ὁποῖες προδήλως δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὶς τοπικὲς παραδόσεις καὶ ἤθη καὶ στὶς ὁποῖες δὲν μπορεῖτε νὰ τὰ ἐπιβάλλετε. Νά γνωρίζετε ὅτι ἡ ἑορτή τοῦ Πολιούχου ἰσχύει σέ ὅλη τήν Μητροπολιτική Περιφέρεια.

Σεβαστεῖτε τόν λαό τῆς Ξάνθης μέ τόν ὁποίον συναλλάσσεσθε καθημερινά καί νά γνωρίζετε ὅτι πάνω ἀπό τό κέρδος ὑπάρχουν ἀξίες, παραδόσεις , ὑπάρχει ὁ Θεός πού δέν πρέπει νά διαγράφουμε ἀπό τήν ζωή μας.

Μετ’ εὐχῶν καὶ τιμῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

Ο ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ