Τὴν Παρασκευὴ 19 Φεβρουαρίου ἐπισκέφθηκε τὴν Θεολογικὴ Σχολὴ «Ἅγιος Ἀθανάσιος Ἀθωνίτης» στὸ προάστιο τῆς πρωτευούσης Μοντ Νγκαφούλα. Μετὰ τὴν δοξολογία στὸν περίλαμπρο ναὸ τοῦ Ἀθωνίτου Ἁγίου Ἀθανασίου, ὁμίλησε στοὺς φοιτητὲς καὶ ἐξέφρασε τὴν χαρὰ του γιὰ τὴν ἐπίσκεψη καὶ τὸν θαυμασμὸ του γιὰ τὴν κτηριακὴ ὑποδομὴ, τὸ πρόγραμμα σπουδῶν καὶ τὴν ἄψογη λειτουργία τοῦ ἀνωτέρου ἐκπαιδευτικοῦ ἱδρύματος ποὺ προετοιμάζει τὰ στελέχη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Congo.

Ὁ Σεβασμ. παρεκάθησε στὴν μεσημβρινὴ τράπεζα μὲ τοὺς φοιτητὲς καὶ συνεχάρη τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Κινσάσας κ. Νικηφόρο, Πρύτανη καὶ καθηγητὴ τῆς σχολῆς γιὰ τὸ ἐπιτελούμενο ἔργο τῆς θεολογικῆς Σχολῆς καὶ τὸ ὑψηλὸ ἐκπαιδευτικὸ ἐπίπεδο ποὺ ἔχει ἀποσπάσει τὰ συγχαρητήρια τῶν κρατικῶν ἀρχῶν τῆς χώρας. Εἶχε ἰδιαίτερη συνάντηση μὲ τοὺς καθηγητὰς τῆς Σχολῆς τοὺς ὁποίους συνεχάρη γιὰ τὸ ἔργο τους. Ἀπο τὸ ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ «ἡ Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας» ἀπέστειλε μήνυμα ἀγάπης καὶ ἑνότητος πρὸς τὸν εὐγενικὸ λαὸ τοῦ Congo.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΙΝΣΑΣΑΣ

 

Τὴ νεοσύστατη ἐνορία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στὴν περιοχὴ τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Κινσάσας καὶ τὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο ἐπισκέφθηκε σήμερα Τρίτη 23 Φεβρουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης Ξάνθης κ.κ. Παντελεήμων συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Κινσάσας κ. Νικηφόρο καὶ τὴν συνοδεία του.Τὰ παιδιὰ τοῦ σχολεῖου τοῦ ἐπεφύλαξαν θερμὴ ὑποδοχὴ καὶ ἔψαλαν καὶ τραγούδησαν. Ἐνημερώθηκε διὰ τὴν πρόοδο τῶν μαθητῶν καὶ ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῆς ἐνορίας κ. Λεωνάρ τὶς δραστηριότητες τῶν ἐνοριακῶν ἐπιτροπῶν.Εὐχήθηκε πατρικὰ τοὺς διδάσκοντας καὶ διδασκομένους καὶ διένειμε σχολικὰ εἴδη.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας ἀνταποκρινόμενος στὴν εὐγενικὴ πρόσκλησή της ἐπισκέφθηκε τὴν Ἑλληνικὴ Κοινότητα Κινσάσας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν οἰκεῖο ποιμενάρχη Σεβασμ. κ. Νικηφόρο καὶ τὰ μέλη τῆς συνοδείας του. Τοὺς ὑποδέχθηκε ἐγκάρδια ὁ Πρόεδρος κ. Γεράσιμος Ντούνης μετὰ τῆς συζύγου αὐτοῦ καὶ τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Κοινότητος. Ἡ Ἑλληνικὴ Κοινότητα ἔχει παλαιὰ ἱστορία, συμπαρίσταται δυναμικὰ στὸ ἔργο τῆς Μητροπόλεως καὶ τῆς ἱεραποστολῆς, διακρίνεται γιὰ τὴν ζωντάνια της καὶ τὴ δυναμικὴ της παρουσία στὰ κοινωνικὰ καὶ πολιτιστικὰ δρώμενα τοῦCongo. Εὐγενέστατα ξενάγησαν τὸν Σεβασμ. στὶς σύγχρονες κτηριακὲς ἐγκαταστάσεις της ποὺ περιλαμβάνουν μεταξὺ ἄλλων σχολεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων, αἴθουσα πολλαπλῶν ἐκδηλώσεων μὲ δανειστικὴ βιβλιοθήκη καὶ ἀναγνωστήριο, ἀθλητικὲς ἐγκαταστάσεις, ἑστιατόριο. Στὸν περίβολο τῆς μεγάλης αὐλῆς της δεσπόζει ὁ περικαλλὴς καὶ μεγαλοπρεπὴς Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολὰου. Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος παρέθεσε στὸν φιλοξενούμενο Σεβασμιώτατο πλούσιο παροδοσιακὸ, ἑλληνικὸ, δεῖπνο στὸ ἐστιατόριο τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος.