Σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη επιμορφωτική συνάντηση στο πλαίσιο του σεμιναρίου  «ΔΙΑΧΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ – ΑΥΤΙΣΜΟΣ», θα διεξαχθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, την ΠΕΜΠΤΗ 11-2-2016 στο 1ο Γυμνάσιο Ξάνθης στις καθορισμένες για κάθε τμήμα ώρες (15:45 – 17:45 για το Α’ τμήμα και 17:45 – 19:45 για το Β’ τμήμα).

 

                                                         ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ

                                                           ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

                                                          Ελένη Δοξακάκη