Πρόσκληση και Αίτηση Συμμετοχής των Επιμορφουμένων για το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ιερέων: Κοινωνιοπρονοιακή εκκλησιαστική παρέμβαση σε προβλήματα του γάμου και της οικογένειας.

Πρόσκληση Εκπαιδευόμενων_Ι.Μ. Ξάνθης και Περιθεωρίου

αίτηση επιμορφούμενου για Ι.Μ. Ξάνθης και Περιθεωρίου

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ