ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ:

 

«ΔΥΣΛΕΞΙΑ»

 

ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: ΠΕΜΠΤΗ, 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 (για το Α’ τμήμα)***

ΠΕΜΠΤΗ, 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 (για το Β’ τμήμα)***

 

ΩΡΑ : 17:00 – 19:00

 

ΤΟΠΟΣ: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: ΕΩΣ 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΩΣ

23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

 

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

 

  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ(*)

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

 

EMAIL

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ(**)

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

Ο ΔΗΛΩΝ

 

 

 

 

 

(*)   Η δήλωση συμμετοχής κατατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ieramxp@gmail.com, της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου.

 

(**) Εάν η ιδιότητας σας είναι εκπαιδευτικός παρακαλούμε αναφέρετε την ειδικότητά σας.

 

(***)  Ο διαχωρισμός των συμμετεχόντων σε τμήματα θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 και μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://dadaseminar.wordpress.com/