ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ ΝΑΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΚΑΤΗΓ.
Τιμ. Πρόδρομος
pb190003
Τιμ. Πρόδρομος 23360  Μούκανος Ιωακ  ΠΕ
Αναγνωστόπουλος Γεωργ.  ΠΕ
Γκαράνης Θεόφιλος Διακ.  ΔΕ
.