ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

ΓΙΑ 14 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

3

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

ΔΕ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

1

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

ΔΕ

ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ

1

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

ΔΕ

ΜΑΓΕΙΡΩΝ

2

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

ΔΕ

ΦΥΛΑΚΕΣ

1

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

ΠΕ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

1

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

ΠΕ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

ΠΕ

ΧΗΜΙΚΩΝ

1

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

ΥΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΟΚΟΝΤΩΝ

2

 

Ἡ διαδικασία ὑποβολής τῶν αἰτήσεων ἀπό τούς ἐνδιαφερομένους, ἐγγεγραμμένους στό μητρῶο τοῦ ΟΑΕΔ ἀνέργους, ἠλικίας 18 ἐτῶν καί ἄνω, ξεκίνησε ἀπό τίς 10 π.μ. τῆς 26ης – 8 – 2015 καί λήγει στίς 12 μ.μ. στίς 14 – 9 – 2015.

Ἡ ὑποβολή τῶν αἰτήσεων γίνεται μέ ἁπλό τρόπο - ἀποκλειστικά μέσω τοῦ διαδικτύου- στήν ἰστοσελίδα τοῦ ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας τό σχετικό πεδίο ὑποβολῆς ἠλεκτρονικῆς αἴτησης.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ