Τά Κατηχητικά Σχολεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας διοργανώνουν τὸ Σάββατο 14 Μαΐου ἐ.ἔ., μέ ἀφορμή τήν λήξη τῆς Κατηχητικῆς Χρονιᾶς, ἀπὸ τὶς 9:00 ἕως τὶς 14:00 τούς ἐτήσιους ἀθλητικοὺς ἀγῶνες τους στό Δημοτικὸ Ἀθλητικὸ Κέντρο Ξάνθης (Ἀσπίδα), οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν συνέχεια τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα πού ἐπιτελεῖται καθ΄ ὅλη τή διάρκεια τοῦ σχολικοῦ ἔτους στίς κατηχητικές συντροφιές τῶν ἐνοριῶν μας καί σκοπό ἔχουν τήν ἐπικοινωνία καί τήν εὐγενῆ ἅμιλλα μεταξύ τῶν παιδιῶν καί τήν ἐπαφή τους μέ τίς ἀξίες τοῦ  ἀθλητισμοῦ.

Παρακαλοῦμε νά τιμήσετε μέ τήν παρουσία σας τούς ἀγῶνες, νά καμαρώσετε καί νά ἐνισχύσετε τά χριστιανικά νιάτα τῆς πόλεώς μας.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ