Γνωστοποιεῖται ὅτι μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς καί μνήμης τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, προστατῶν τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας,

ἡ Ἱερά Μητρόπολις διοργανώνει τήν 30η Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. ἡμέρα Δευτέρα καί ὥρα 19:00, εἰς τό Πνευματικο Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας ἐκδήλωση,

εἰς τήν ὀποία θά ὁμιλήσει ὁ Ἐλλογιμώτατος Καθηγητής τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Γεώργιος Τσιγάρας

με θέμα «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες καί ἡ ἀρχαία ἑλληνική καλλιτεχνική παράδοση».

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ