Γνωστοποιεῖται εἰς τοὺς Χριστιανοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ξάνθης καὶ Περιθεωρίου ὅτι, τήν Πέμπτη 7 Ἰουνίου καί ὥρα 19:30 στόν Ἱερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Ἐρασμίου, θά τελεσθῇ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ καί θά ἀναγνωσθοῦν οἱ Εὐχές τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν ἀνομβρία δεόμενοι ὅπως Κύριος ὁ Δημιουργός τῆς φύσεως ἀποστείλει τῇ γῇ ὄμβρους εἰρηνικούς, πρός καρποφορίαν καί ἀμοιβήν τοῦ μόχθου τῶν γεωργῶν.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ